Idag hade jag glädjen att hälsa tre moderata ledamöter ur försvarsutskottet välkomna till Försvarsmakten i Halmstad. För mig är det viktigt att för våra centrala beslutsfattare få visa på det goda resultat som förbanden i Halmstad visar, men också på betydelsen av ett bra samarbete med kommunen.

Det ökande antalet soldater gör att försvaret liksom högskolan på ett tydligt sätt bidrar till befolkningsökningen och tillväxten i vår region.

Det för mig över till amfiteatern på Linhed. Jag hälsade högskolans nya studenter välkomna. Nollningen har blivit ett inslag i stadsbilden som bidrar till Halmstad – Upplevelsestaden. Studentkåren lägger ner mycket tid på att förbereda nollningen och skapa en fin ram för terminsstarten. Det finns anledning anta att nollningen vid Högskolan i Halmstad är en av de bäst förberedda introduktionern i landet.

Annonser