Idag blev det några timmar i valstugan på Stora Torg. Jag har haft flera bra samtal. Personligen märker jag en klar skillnad mot tidigare valrörelser jag varit med om. Den enkla omständighet att jag i min roll som ordförande känns igen av betydligt fler människor  än när jag var riksdagsledamot spelar säkert in.

Det är en fråga som särskilt skiner igenom just nu. Det gäller de nya reglerna för hastighet på kommunens vägar. Flera personer tycker de nya reglerna är ologiska och förstår inte hur kommunen kan gå sig på denna förändring. Skyltningen uppfattas som plottrig och till slut säger sig en del inte veta vilken hastighet som gäller på den aktuella sträcka man kör.

För egen del är jag klar över syftet med omläggningen. Generellt sett minskar antalet olyckor vid lägre hastigheter. Miljö och bullermässigt är det också bra med låga farter. Inne i bostadsområden och på bostadsgator anser jag att låg hastighet är väl motiverad. En uppfattning som nog delas av många familjer med barn i bostadsområdena.

Men jag förstår själv inte vissa förändringar. 40 km/tim på Gamla Tylösandsvägen, ringen runt Vallås eller i industriområden förefaller lite svårare att motivera. Eftersom jag får många frågor om detta kommer jag att sätta mig in bättre i frågan. Det är ju inte politiker som beslutar om enskilda vägavsnitt. Däremot har vi satt upp ett mål som innebär att antalet olyckor i trafiken ska minska.

Det är uppenbart att det krävs mer information om förändringarna, annars kommer de inte att få ett stöd hos allmänheten, vilket lan leda till att förändringen inte kommer att fungera på ett positivt sätt.

Annonser