Alliansregeringen avskaffade förmögenhetsskatten. Det var bra. Den gamla förmögenhetsskatten fungerande inte. Kapital drevs ur landet. De personer som hade riktigt stora förmögenheter i form av aktier i egna bolag var undantagna. Många småhusägare drabbades på ett sätt som upplevdes som orättvist och oförutsägbart.

Oppositionen har meddelat att man ska införa någon form av förmögenhetsskatt. Införandet ska motsvara cirka 4 miljarder kronor.

I dagarna har man också meddelat att man inte avser att tala om före valet hur skatten ska utformas. Vi får således inte veta om egna bostäder ska ingå i underlaget. Detta är en källa till oro för många, inte minst äldre personer med låga lån på sina fastigheter.

Det är säkrast att stödja alliansen. Då vet man att det inte införs någon förmögenhetsskatt och att man inte drabbas av att den egna bostaden beskattas ytterligare.

Annonser