Jag tycker den lokala valrörelsen känns stimulerande. I veckan har jag varit i Getinge, där jag deltog i samhällsföreningens debatt. Publiken var engagerad och ställde relevanta frågor som tidvis föranledde en tydlig debatt bland oss politiker i panelen.

Flera besök i valstugan på Stora Torg. Igår kväll var det samråd i Söndrums bibliotek om transportplanen och den fördjupade översiktsplanen för staden. Det senare är visserligen inte en del av valrörelsen. Men en möjlighet att prata om Halmstads framtid med våra invånare.

Jag önskar att vi kunde hitta goda mötesplatser också i andra sammanhang än valet. Alliansens företrädare använde måndagar under nästan ett helt år för att stå till förfogande på biblioteket. Trots att vi var uthålliga blev det inte någon framgång.

Men nu är det mer nerv i samtalen. Många samtal är uppmuntrande, men det finns också konstruktivt kritiska. Jag har tidigare nämnt hastighetsreglerna. Efter att jag tog upp frågan på bloggen senast har ännu fler hört av sig.

Samrådet i Söndrum var bra. Deltagarna fick efter en gemensam information möjlighet att diskutera med politiker och tjänstemän i mindre grupper. Den typen av dialog blir ofta bra. Det är till exempel intressant att lyfta fram frågan hur vi ska prioritera kollektivtrafiken. Avvägningen mellan den frihet bilen ger och den möjlighet kollektivtrafiken innebär engagerar. Det finns dem som menar att det kommer bättre och miljövänligare bilar och därför kan vi fortsätta att åka bil.

Men även om bilen blir miljövänligare, så blir det trångt på gatorna efter hand som Halmstad växer.

I helgen fortsätter väljarmötena. För min del i första hand i Haverdal och på Stora Torg. Söndagen avslutas med besök på Örjans Vall. Jag hoppas verkligen att HBK tar tre poäng. Det behöver både klubben och Halmstad.

Annonser