Möjligheten att på olika sätt vidareutbilda sig som vuxen blir allt viktigare i takt med att arbetsmarknaden förändras. En möjlighet att utbilda sig är högskolan. Vi ser idag att allt fler studerar på högskolan parallellt med yrkesarbete eller efter att man yrkesarbetat en tid.

Men vi ska inte glömma den betydelse som utbildning utanför högskolan har. Alliansen i Halmstad har med vuxenutbildning som en särskild prioritering i de planeringsdirektiv som gäller för de kommande tre åren.

Det framgår att vi vill skapa en vuxenutbildning som styrs av individens, arbetsmarknadens och näringslivets behov. Vi skrev att det krävs en mer flexibel organisation än dagens för att nå det målet. Vuxenutbildning på terminstider lever t.ex. inte upp till kraven på flexibilitet.

Vill en person läsa in en kurs är det viktigt att få möjlighet att börja snabbt. Distansutbildning med lärarhandlingen är en möjlighet att arbeta på.

I tisdags fick kommunråden besök av företrädare för Kungsbacka kommun, som i full politisk enighet infört en kundvalsmodell. Jag tycker personligen att Kungsbackas exempel kan tjäna som en förebild för de förändringar vi strävar efter i Halmstad.

Kommunen godkänner eller auktoriserar de företag som får erbjuda utbildning till kommunens vuxenstuderande. Ett antal tydliga villkor för auktorisation är beslutade. Den egna kommunala vuxenutbildningen är en viktig del av utbudet på samma villkor som externa leverantörer.

Kommunens roll flyttas från att vara producent av utbildning till att fokusera mål, uppföljning och utvärdering.

En viktig erfarenhet som Kungsbacka delgav oss var betydelsen av ett vägledningscentrum som eleverna kan vända sig till för att diskutera sin utbildningsbehov.

Jag tycker att mycket talar för att en kundvalsmodell i kombination med ett starkt vägledningscentrum kan vara ett viktigt steg för Halmstad att utveckla utbudet av vuxenutbildning.

Annonser