Valspurten pågår som bäst. Jag undrar hur alla bloggare hinner med att skriva. En del gör det flera gånger om dagen. Själv jobbar jag mycket med att ringa, svara på mail etc till alla som vill ha svar på specifika frågor innan de röstar. Sedan tillkommer ordinarie arbetsuppgifter.

Jag noterar att (S) i elfte timmen på denna mandatperiod börjat att skriva motioner till kommunfullmäktige i ett högre tempo än tidigare. Det är inget fel i det. Motionsskrivande är en viktig möjlighet för fullmäktiges ledamöter att komma med förslag. Det är också naturligt att det i första hand är oppositionen som använder sig av den möjligheten. Majoriteten för ju upp ärendena med utgångspunkt från den initiativrätt om ordföranderollen ger.

För att stärka motionärernas ställning tycker jag vi ska ändra på behandlingsordningen till nästa mandatperiod. Nu är det så att en motion kan innebära rätt mycket utredningar av våra tjänstemän.

En bättre ordning vore att fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen och därefter beslutade om den vidare behandlingen. Om t.ex. en motionär föreslår att kommunen ska bygga någon form av anläggningen och den inte finns med i varken planeringsdirektiv eller budget, då är det ju bättre att KS direkt föreslår kommunfullmäktige ett avslag inom ett par månader.

Det betyder att motionären får en möjlighet att debattera frågan publikt medan den är aktuell, i stället för att vänta ett år eller mer på ett motionssvar. Visar det sig att fullmäktige sedan beslutar att bifalla motionen, ja då finns det ett mycket tydligt uppdrag till våra tjänsteman.

I detta avseende finns det möjlighet att utveckla arbetssättet för motionsbehandling på ett sätt som gynnar alla parter.

Annonser