I Hallandsposten kan vi idag läsa en beskrivning av vad som har hänt när det gäller konkurrensutsättning i kommunen under de senaste fyra åren. Två projekt har genomförts fullt ut. Tre projekt har avvisats. Fyra är under utredning. Detta i en kommun som i utgångsläget har en mycket hög andel egenregiverksamhet om man jämför med andra kommuner i landet.

Personligen tycker jag inte detta är den jordbävningsliknande förändring som rubriken antyder. För övrigt noterar jag att rubriksättningen i vår lokaltidningen i denna typ av frågor utformas på ett sätt som ger läsaren en känsla av att denna typ av förändringar alltid är negativ. När det blev klart att Kommunhälsan kommer att fortsätta sin verksamhet med Previa som entreprenör stod det att ”Kommunhälsan går i graven”. Man kunde också skrivit ”Kommunhälsan drivs vidare i ny regi”. Det hade varit mer värdeneutralt.

Den politiskt viktiga frågan att ställa är dock var oppositionen står i dessa frågor? Kommer oppositionen, om man vinner valet, att återföra Caremas verksamhet till den egna regin efter att avtalet går ut, vilket sker under nästa mandatperiod? Kommer oppositionen att avskaffa pensionärers möjlighet att välja inom hemtjänsten om man vinner valet? Lagen om valfrihet är ju frivillig för kommunerna att tillämpa.

Det kanske till och med är så att man kommer att öka andelen egenregiverksamhet på områden som sedan tidigare varit föremål för upphandling. Man får känslan av det, efter uttalanden av ledande företrädare för socialdemokraterna, att Köpmansgatans ombyggnad borde ha utförts i egen regi.

Jag välkomnar en granskning av Alliansens sätt att bedriva sin politik. När man har det politiska ansvaret så får man räkna med att granskas, inte sällan noggrannare än om man sitter i opposition. Tyvärr har diskussionen i Halmstad inte handlat så mycket om den principiella inställningen till frågan om att låta andra än kommunen själv ska ha möjlighet att lämna anbud på verksamheterna.

Från alliansens sida började vi med att anta tydliga riktlinjer för konkurrensutsättning, vilket inkluderade en utmaningsrätt. Vi har tillämpat dessa med fokus på att det ska öka möjligheterna till kvalitetsjämförelser. Vi tror inte att det per definition alltid är bättre med enbart privata utförare eller enbart kommunala utförare. Däremot finns det all anledning anta att jämförelsen i sig leder till ett ökat kvalitetsfokus. Därefter får varje projekt prövas uifrån sina förutsättningar.

Redovisningen i Hallandsposten idag visar att vi arbetat just på det sättet. Vi godkänner eller underkänner inte på förhand varken privata eller kommunala utförare. Nu vore det intressant att veta om socialdemokraterna alltid kommer att underkänna privata utförare?

Annonser