Idag har jag tillsammans med mina kollegor i Varberg och Falkenberg, liksom regionstyrelsens ordförande skrivit ett gemensamt brev till SJ för att påtala vår irritation över planerade tidtabellsförändringar.

Idag finns en direkt förbindelse mellan Halmstad och Stockholm. Den avgår 05.20 och är framme 09.50. Det är ett bra alternativ för den som vill välja tåget för att komma till Stockholm. Den nyordning som SJ nu jobbar med innebär att vi som åker från Halmstad kommer att behöva byta tåg i Göteborg och restiden förlängs 18 minuter.

Det är märkligt att SJ jobbar med denna typ av förändringar utan att ta kontakt med berörda kommuner. Vi gör bedömningen att en direktförbindelse är viktig för det lokala och regionala näringslivet, liksom för den offentliga administration som finns inte minst i Halmstad.

Om vi menar allvar med att utveckla tågets konkurrenskraft ska vi inte skapa sämre förutsättningar för resenärerna. Eftersom SJ inte talat med oss, vet vi heller inte skälet till att man gör denna förändring.

Jag hoppas att vårt gemensamma brev ska leda till en dialog och framförallt att det ska finnas kvar ett direkttåg mellan Halmstad och Stockholm.

Annonser