Halmstad är attraktionskraft. Gång på gång tillfrågas vi om vi vill medverka när det gäller större arrangemang. Andra kommuner ansöker – vi tillfrågas. Så var det när det gäller U 21 i fotboll förra året. Tall Ships Races fann att Halmstad är en idealisk plats för det jättelika ungdomsarrangemang som TSR utgör.

Nu senast har Halmstad fått värdskapet för SM-veckan 2011. Allt detta tyder på att människor utanför vår kommun tittar på Halmstad med positiva glasögon.

Även om den viktigaste tillväxtfaktorn är goda förutsättningar för näringslivet och en fungerande offentlig service, så skapar det ett mervärde för invånare och besökare att det ständigt händer saker.

Men jag vill framhålla att lika viktigt att lyfta fram är de lokala arrangemangen. Kulturnatten i lördags är ju helt enastående. Vilken topp och bredd vi har på kulturlivet i Halmstad!

Jag är inte säker på att alla förstår vilket fantastiskt utbud som finns under Kulturnatten. Jag tyckte själv det var roligt att få del av flera olika insatser.

Kultur i vid bemärkelse och aktiviter av olika slag är ett viktigt bidrag till vår kommuns attraktionskraft och tillväxtmöjligheter.

Annonser