Efter två veckors sonderande, förhandlingar, gruppmöten och överväganden så finns det nu en överenskommelse om politisk och valteknisk samverkan i Halmstad för nästa mandatperiod. Moderaterna, folkpartiet, centern, miljöpartiet och kristdemokraterna formerar en majoritet med 37 mandat.

Till grund för vårt samarbete ligger både en politisk och en valteknisk samverkan. För mig är det särskilt viktigt att vi är överens om att lägga fram gemensamma planeringsdirektiv med budget. Vi kommer i framtiden liksom nu att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning, liksom en kommunal budget i balans.

I vårt avtal talar vi om olika prioriteringar. Men alla olika situationer kan inte förutses. Förhandlingarna har präglats av ömsesidig respekt och en ärlig ambition av att utveckla ett bra samarbete.

Jag tror att de ingående partierna kan ge ny energi åt varandra och förhoppningsvis bidra till en dynamisk kommunpolitik i Halmstad.

 För min egen del innebär det en ny erfarenhet att utifrån en uppdraget som kommunstyrelsens ordförande få arbeta med miljöpartiet. Jag har goda erfarenheter av de politiker (MP) som företräder miljöpartiet under innevarande mandatperiod och ser fram emot att lära känna nya

Annonser