Efter en tids uppehåll avser jag nu att återuppta bloggandet. Jag medger att det inte är så enkelt att få en regelbunden rutin för det. Det är många arbetsuppgifter som ska skötas under en dag. Samtidigt ser jag bloggandet som en möjlighet att kunna kommunicera och informera.

Ikväll samlas kommunfullmäktige för att bland annat välja presidium i kommunfullmäktige och ny kommunstyrelse. Jag ser fram emot att få vara med och påverka utvecklingen i Halmstad även under nästa mandatperiod.

När jag i Svenska Dagbladet idag ser kartan över befolkningsutvecklingen i de svenska kommunerna så noterar jag att Halmstad är en av de få kommuner som ligger i topp när det gäller befolkningstillväxt. Det är endast cirka sju – åtta kommuner utanför storstadsområdena som kan visa en motsvarande utveckling.

Det skapar särskilda utmaningar som vi får återkomma till under mandatperioden.

Annonser