Den moderata gruppen har beslutat att nominera Johan von Sydow till ny ordförande till Halmstads Flygplats AB från och med årsskiftet. Det är kommunfullmäktige som den 25/11 slutligen fastställer alla nomineringar.

Vi hade från början nominerat Lars Püss till ordförande både i Miljö- och hälsokyddsnämnden och i flygplatsbolaget. Lars Püss personligen har goda förutsättningar att klara dessa uppdrag. En utgångspunkt för att de skulle gå att förena uppdragen var att det är länsstyrelsen och inte kommunen som har tillsynplikten på flygplatsen.

När vi nu studerat frågan närmare så visar det sig att det finns fler berörningspunkter än vad vi från början förutsatt. Även om länsstyrelsen har ansvaret så är det brukligt att kommunen svarar på ev. remisser. I det läget uppstår en risk till jävssituation.

Vi kom fram till i största samförstånd i vår partigrupp att vi ska försöka att undvika jävssituationer. Lars Püss är därför fortsatt nominerad att vara ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Medan Johan von Sydow ska leda styrelsearbetet i flygplatsbolaget.

I år tog det lite längre tid än vid förra valet att skapa en majoritet. Tiden för de interna nomineringarna blev motsvarande kortare. Analysen kring det dubbla ordförandeskapet i det nu aktuella fallet blev därför inte tillräckligt djup.

Det var dock bra att vi kunnat lösa frågan innan slutligt beslut om tillsättningar ägt rum.

Annonser