Halmstad har en teaternbyggnad i centralt läge med en relativt stor teaterlokal och flera andra lokaler för möten. fastigheten uppfördes under 1950-talet. Den är nu sliten och i stor behov av renovering.

Om kommunen ska upprusta lokalerna till ett modernt format ligger det nära tillhands att tro att det kan föranled investeringar på i storleksordningen 300-400 miljoner kronor enligt beräkningar som är några år gamla.

Beredningutskottets beslut i dag att besluta om ett planprogram för området runt teatern ska ses mot den bakgrunden. Jag tror det finns en möjlighet att skapa ett mervärde genom att tillföra ett hotell. Byggnaden ska enligt detta planprogram kunna skjuta i höjden till en nivå som i ett maximalt läge motsvarar till exempel Trade Center vid högskolan.

Ett sätt att möjliggöra en utveckling av området är att intressera externa aktörer. När vi nu gör ett planprogram som borde uppfylla det syftet.

För Halmstad är det viktig med en fungerande och modern teater. Kan det ske i samverkan med andra så tycker jag det är bra.

Teatern har varit delvis stängd för vissa, men rätt omfattande ombyggnadsåtgärder. När teatern öppnar igen efter nyår kommer sannolikt publiken inte att se någon skillnad. Personalen som arbetar i huset kommer att få en godkänd arbetsmiljö.

Jag hoppas att det under våren kommer att kunna klarläggas vilka möjligheter det finns att gå vidare med en extern aktör i detta projekt. Det blir en uppgift för kommunstyrelsen och det nyinrättade samhällsbyggnadsutskottet att arbeta med.

Annonser