Idag på eftermiddagen samlades kommunberedningen i Halland för ett första informellt möte i Falkenberg. Varje kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande och den främste företrädaren för oppositionen.

Halland är unikt med denna typ av kommunberedning. Även om det inte är ett beslutande organ så tror jag beredningen kommer att vara till stor nytta för att öka samverkan mellan kommunerna och mellan kommunerna och regionen.

I samverkansorganets regionsstyrelse, som nu avvecklas kände jag ibland att min roll var otydlig. På ett vis företrädde jag Halmstad, å andra sidan var jag vald på ett partimandat.

I kommunberedningen är det som företrädare för Halmstad jag deltar. För kommunstyrelsen innebär detta att vi måste skapa en tydlig rutin för hur frågor förs vidare både till och från kommunberedningen. I vissa fall kanske kommunfullmäktige ska informeras.

Det finns en rad frågor som kommer att vinna på den nya ordningen. Jag tror exempelvis att arbetet med att utveckla kollektivtrafiken får helt andra förutsättningar i framtiden. Men även frågor som handlar om hur vi tar hand om människor i behov av sjukvård och omsorg. Det finns gränsdragningar mellan kommunens ansvar och regionens ansvar som kan göras tydligare.

Kulturen och den ambitiösa kulturplan som vi har i Halland fordrar ett samarbete för att vi ska kunna nå en ny nivå. Ett annat område är gymnasieskolan och vuxenutbildningen, där jag hoppas på ökad samordning mellan de halländska kommunerna för att optimera resurserna.

Kommunberedningen planerar att ha tre möten på våren och tre på hösten.

Annonser