Idag har jag haft ett inspirerande möte med företrädare för Halmstads Näringslivs AB och Arbetsförmedlingen. Planeringen för Tillväxtdagen den 17 mars har kommit långt. Tanken är att genomföra ett arrangemang som fokuserar på tillväxt i näringslivet.

Det blir kunskapshöjande/inspirerande seminarier, B2B mässa samt fokus på rekrytering och nya jobb. Det känns mycket tillfredsställande att kommunen och arbetsförmedlingen tillsammans med en rad andra arrangörer kan göra detta gemensamt.

Erfarenheter från andra tillfällen då vi möter näringslivet är att det finns ett behov, inte minst bland de minsta företagen,  både av att hitta nya mötesplatser som kan skapa affärer, men också att hitta rätt arbetskraft.

Annonser