Utvecklingen av centrum är en fråga som engagerar många Halmstadsbor. Det finns önskemål om att få ett bättre struktur på Torget. Lilla Torg kan förändras i enlighet med stadsmiljöprogrammet så att det blir en mötesplats med trevlig inramning.

Med början 2011 kommer 6 miljoner kronor varje år i tre år att investeras i ökad tillgänglighet och uppsnyggning av Storgatan och Brogatan. Det blir ett utmärkt komplement till den nyligen renoverade Köpmansgatan. Den senare gatan är för övrigt ett utmärkt exempel samarbete mellan fastighetsägare och kommunen också i ekonomiska termer.

Nu är en diskussion påbörjad om innehållet i centrum. Vilket utbud vill vi ha i centrum? Vilken handel skapar attraktion? Hur kan evenemang, stora och små, tillföra nya dimensioner? Hur skapas goda mötesplatser? etc

Parallellt med detta har det startat en diskussion om hyressättningen, där en del handlare enligt tidningsuppgifter upplever att hyrorna på en del håll är så höga att det inte finns förutsättningar att vara kvar i centrum. Det finns anledning att följa upp detta. Jag har sedan tidigare bokat in ett möte med Cityföreningen i början på nästa år. Det är viktigt att få en bra bild av hur både handeln och fastighetsägarna ser på centrumutvecklingen.

En del menar att hyresnivåerna är betydligt högre i Halmstad än i andra jämförbara städer. Jag har inte haft möjlighet att kontrollera den saken, men om det är på det viset finns det anledning att ta reda hur marknaden ser ut och fungerar i Halmstad, och att göra en analys kring vad det betyder för framtiden.

Jag tycker det är viktigt att utveckla centrum och jag tror att det görs bäst om det finns en god samverkan mellan handeln, fastighetsägarna och kommunen. Var och en har olika roller och påverkar med sin del. Kommunen beslutar inte och ska inte besluta om hyressättningen, men det finns anledning att göra en djupare analys av utvecklingen på fastighetsmarknaden och handelns potential att bidra till centrums fortsatt goda utveckling.

Annonser