Det var intressant att läsa Gert Wingårdh och Barbro Engmans artikel på DN debatt idag. De båda lyfter fram HFAB:s arbete med byggnationen på kvartert Jordmånen som ett exempel på nytt tänk i bostadsproduktionen. Halmstad har ett behov av cirka 400 nya bostäder varje år för att matcha den förväntade befolkningsökningen. Den svåraste utmaningen förefaller vara att bygga hyresrätter.

Jag är personligen övertygad om att det finns ett stort behov av hyrerätter i framtiden. I förra veckan besökte jag ByggSjögren som bygger på Söder. Det gav mig en möjlighet att dels titta på det nya hyreshuset om elva våninger som kommer att stå klart under våren, dels att diskutera hyresrättens utvecklingsmöjligheter. Mot bakgrund av att i princip alla lägenheter redan är uthyrda i ByggSjögrens nya hus, så speglar det ett behov.

HFAB:s projekt på Jordmånen med en i förväg fastställd produktionskostnad skapar nya utmaningar som Wingårdh och Engman skriver. Det kanske kan öppna väg för innovativa lösningar på ett sätt som marknaden inte varit van vid.

Dessutom finns det undersökningar som visar att det skapar rörelse i flyttkedjan när det byggs nya hyresrätter. Hyresnivån i nyproduktionen är hög, men uppenbarligen inte för hög för att få kunder. Men rörelsen i flyttkedjan gör att det skapas förutsättningar för dem som  vill hyra till en lägre kostnad.

Jag är naturligtvis glad att Halmstad uppmärksammas på ett positivt sätt när det gäller boende och byggande. Det blir en av de viktigaste uppgifterna de närmaste månaderna att skapa ännu bättre planmässiga förutsättningar för byggandet i Halmstad. Den handlingsplan för bostadsbyggandet som nu bereds är en viktig del i detta arbete.

Annonser