Då var det dags att logga ut från Rådhuset för idag. Jag vill passa på att innan dess önska alla bloggens läsare ett GOTT NYTT ÅR.

Liksom inför alla tidigare årsskiften så finns det förväntningar om många saker inför ett nytt år. Jag tror att den ny påbörjande mandatperioden kommer att innehålla beslut som gör avtryck för många år framåt. Jag tänker bl.a. på flera olika planer som t.ex. den nya översiktsplanen för kommunen, handlingsprogrammet för hållbara transporter, den fördjupande översiktsplanen för staden, handlingsprogrammet för bostadsbyggandet etc.

Jag hoppas också att vi ska kunna ägna mer tid i den centrala politiska ledningen/kommunstyrelsen åt att arbeta med utveckling av våra mål, kvaliteten i våra verksamheter och uppföljningen. Den nya oganisationen för kommunstyrelsen räknar jag med ska skapa en ny sorts politisk diskussion. Det är en spännande utmaning inte minst för mig personligen.

Det finns också andra föresatser för det nya året. Jag hoppas få mer tid både för att skriva och läsa. Det är många möten att leda eller delta i, men jag saknar ibland tiden för att skriva, till exempel i denna blogg eller i andra medier eller i kommunikation direkt med allmänheten.

Goda möten med människor och företag i Halmstad vill jag ska bli fler.

Oavsett hur det blir med alla goda föresatser så känns det som om förutsättningarna i Halmstad är goda. Många duktiga medarbetare gör ett bra jobb för att skapa kvalitet i våra verksamheter.

Vi hörs 2011!

Annonser