SR Halland har gjort en längre reportagserie om de halländska politikernas arvoden. Jag måste erkänna att jag blev lite överraskad när jag noterade en uppgift som sade att den 18:e största kommunen, dvs Halmstad, skulle ha den lägsta kostnaden  i Halland för sina politiker och att vi ligger på 224 plats bland landets 290 kommuner.

Vid en första anblick kan det kanske tyckas bra med en låg nivå på ersättningarna. Det förs ju oftast en diskussion i media som speglar höga arvoden. När det gäller våra fritidspolitiker är det inte så. Om vi ska lyckas med att rekrytera människor som befinner sig mitt i arbetslivet att ta ansvarsfyllda uppdrag som ordförande i kommunala nämnder och bolag så fordrar det ett intresse och engagemang. Men det måste också skapas ekonomiska och arbetsmässiga förutsättningar att jobba med uppdraget.

Den som är ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Halmstad är ansvarig för nämndarbetet i en nämnd med 13 ledamöter + ersättare och en förvaltning med över 1,3 miljarder kronor i budget. Ca 2400 anställda jobbar i förvaltningen. Nämnden har ansvar för utveckling en av cirka 13500 barn och elever.

Det finns kanske anledning att reflektera kring om det är rätt nivå att den som är politiskt ansvarig för denna verksamhet arvoderas med 215 000 kronor per år.

Jag tror tyvärr att många människor underskattar omfattningen av det politiska arbete som läggs ner av fritidspolitiker på denna nivå. I dag är kräver lagstiftning och myndigheter betydligt mer av politiskt styrda verksamheter än vad som var fallet när formerna för politikst arbete grundandes för många år sedan.

Jag tycker det vore intressant om detta reportage om arvoden kanske kan leda till en bredare debatt om innehållet och förutsättningarna i det politiska arbetet. Det hade sannolikt varit nyttigt både för oss som just nu har uppdrag som förtroendevalda, men sannolikt ännu mer för att klara den framtida rekyteringen på ett bra sätt.

Annonser