Idag genomfördes mandatperiodens första sammanträde med den nya regionstyrelsen. I huvudsak var det mest valärenden och formaliaärenden som avhandlades.

Men framgent blir det många för medborgarna viktiga frågor som kommer att beslutas. Ett samlat halländskt grepp om kollektivtrafikens utveckling blir en av de viktigaste frågorna.

Men vi har också kulturfrågorna. Det kommer att bli ökat fokus på kulturfrågorna. Tyvärr har utvecklingen av de nybildade muséebolagen i Halmstad och Varberg inte kunnat inledas på önskvärt sätt på grund av olika tolkningar av det förvaltningsavtal mellan stiftelsen och regionen, som ska ligga till grund för verksamheten.

För Halmstads och Hallands del skulle det betyda mycket om Hallands konstmuseum kan komma igång ordentligt. Jag hoppas att vi i regionstyrelsen för möjlighet att arbeta med frågan utan de juridiska blockeringar som finns. Det har varit och är fortfarande en stor politisk enighet kring att våra muséer ska få ett större utrymme i den kulturpolitiska planeringen.

Annonser