Nu kommer sammanträdena igång på allvar. Ledningsutskottet börjar med ett möte på Andersberg, där det lokala utvecklingsavtalet står i fokus. Vi kommer också att ta ställning till vilka projekt som ska prioriteras när det att öka ungas livschanser. Det ärendet är en effekt av planeringsdirektivet. Den nya skolan i Steninge finns också med som ett ärende. I det fallet handlar det om att hitta en vettig lösning för en förskola/skola.

Regionstyrelsen har möte på nytt där kollektuvtrafiken och infrastrukturfrågorna står i fokus. Entreprenörsregionen har utvecklingsstämma i Halmstad. Förslaget är att logistik- och arbetsmarknadsfrågorna ska vara ett av fokusämnena under året.

Dessutom finns det ett par tillfälle då jag hoppas få göra besök i verksamheterna. Igår var jag på kommunens arbetsmarknadsenhet. Det är alltid lika viktigt och värdefullt att få tillfälle att tala direkt med människor som har stor sakkunskap i olika frågor. 

Det blir också tillfälle att möta alla som nyanställts som chefer i kommunen den senaste tiden.

Annonser