Vid ledningsutskottets sammanträde idag togs frågan om ökade livschanser för unga upp. I ett särskilt beslut i budgeten avsattes förra året åtta miljoner kronor. Kommunens förvaltningar och bolag har kunnat ansöka om medel för särskilda åtgärder.

Idag beslutade vi föreslå KS att en del av dessa medel ska gå till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Det innebär att det skapas förutsättningar för sommarjobb i år. Tillsammans med HFAB:s projekt innebär det upp till 400 sommarjobb. Ett särskilt jobbprojekt för tio bygglärlingar gör att skateparken på Sannarp kan göras klar.

De två andra projekten är mer långsiktigt syftande.

Jag finner för egen del anledning att i budgetarbetet för nästa år ta upp prova-på-platser i kommunen. Vid ett besök nyligen på kommunens arbetsmarknadsenhet blev det ännu tydligare att denna aktivitet gjorde god nytta för våra unga, samtidigt som det innebär en möjlighet att visa upp kommunen som en arbetsplats.

Temadiskussionen i dag handlade i övrigt om det lokala utvecklingsavtalet för Andersberg. Avsikten är att fortsätta avtalet med regeringen även under 2011.

Oavsett om det blir fortsatt avtal eller inte finns det all anledning för kommunen och andra intressenter att arbeta vidare med att utveckla området. Jag kan konstatera att de fysiska förutsättningar den senaste åren förbättrats avsevärt,  inte minst genom HFAB:s åtgärder.

Förvärvsfrekvensen ligger under snittet för kommunen. Det finns anledning för mig att i mina kontakter med arbetsförmedlingen ta upp frågan om förutsättningarna för ökad närvaro från af:s sida på t.ex. Medborgarservice.

Samarbetet mellan polisen, kommunen, HFAB är mycket gott. Men det är också en konst att vidmakthålla goda relationer.

Sammantaget finns det sannolikt anledning att ta ställning hur vi på bästa sätt kan samordna och utveckla insatserna för Andersberg.

Annonser