Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde idag att Region Halland ska medverka i Tall Ships Races. Detta görs eftersom detta stora arrangemang förväntas främja utveckling och tillväxt i Halland.

Jag tycker för min del att den satsning på 700 000 kronor, som regionen gör är ett viktigt steg i riktningen mot att utveckla Halland som destination. Kommunerna i Halland är till ytan relativt små och det som händer i en kommun skapar ofta även möjligheter för grannkommunerna. I detta fall kommer det till exempel att finnas stora behov av boende för gäster.

Det är också en möjlighet att marknadsföra Halland för alla besökare. Vi räknar med att det kommer att komma cirka 3000 ungdomar med fartygen. Jag hoppas att intentionerna att erbjuda ungdomarna besöksprogram i Halland ska kunna genomföras.

Annonser