Nästa vecka kommer att ägnas övergripande frågor. Kommunstyrelsen kommer att  diskutera hur vi kan använda våra handlingsprogram, liksom hur vi ska se på våra stränder framöver när det gäller service till badgäster.

En ordförandeträff är på agenden, liksom en konferens om våra övergripande och konkretiserade mål. Dessutom har kommunberedningen sitt första formella sammanträde.

Annonser