Det är alltid intressant att pröva nya arbetsformer. På regionfullmäktiges sammanträde den 7 februari kommer ledamöterna att få diskutera förutsättningar för tillväxt och välfärd i Halland.

Fullmäktigemötet omfattar både föredragningar och gruppvisa diskussioner. Något beslut kommer inte att fattas.

Jag ser fram emot att bryta ny mark när det gäller att utveckla nya arbetsformer. Kanske kan vi i Halmstad hämta inspiration till arbetet med vår översiktsplan.

Syftet är att kunna formulera mål och inriktning för Region Halland. Till stöd för detta krävs självfallet en övergripande omvärldsanalys. Jag upplever att det inte sällan läggs ner mycket tid på att skriva omvärldsanalyser med att resultatet i allt för liten utsträckning sedan används i kommande beslut. Detta arbetssätt tror jag kan öppna ögonen för innehållet i omvärldsanalysen på ett bra sätt.

Annonser