Veckan börjar med ett lite kylslaget Halmstad. Aktiviteterna pågår dock för fullt runt om i vår kommun. Själv kommer jag i dag måndag att genomföra olika möten med tjänstemän och politiker. Liksom de flesta måndagar träffas ledningsgruppen för femklövern. I morgon är det sammanträde med ledningsutskottet.

Flera intressanta punkter står på dagordningen, bl.a. vuxenjutbildningen och åtgärder mot arbetslöshet. Jag hoppas att kommunens samarbete med arbetsförmedlingen ska kunna bli ännu bättre. En liten frågan, men som säkert många på olika sätt känner sig berörda av, är motionen om att ändra ordningsstadgan så att det ska bli möjligt att ha med hund på kyrkogården.

Mitt i veckan ägnas tid åt de kommunala bolagen. Det är viktigt att de nyvalda ledningarna för bolagen får goda förutsättningar för att leda verksamheten. Den planerade bolagskonferensen kommer att ge en bra plattform att bygga vidare från.

Näringslivsbolaget har styrelsemöte för första gången för denna mandatperiod.

Annonser