Veckan inleds med att kommunstyrelsen har möte i stort sett hela dagen. Bland beslutsärenden märks resultatbalansering och ombudgetering av 2010 års resultat. Ett viktig steg på väg mot bokslut och årsredovisning.

Diskussionspunkterna är intressanta. Vi kommer att få tillfälle att tala om kommunens långsiktiga finansiering i ett övergripande perspektiv. Även om resultaten är goda så vet vi att det på sikt kommer att vänta mycket tuffa utmaningar. Därför är det av stort värde att se på den ekonomiska situationen i ett perspektiv som sträcker sig längre än de närmaste tre åren.

Ordförandeträff äger rum på tisdag. Det har blivit klart bättre möjligheter att jobba med detta möte sedan det flyttade till dagtid. Samverkan med tjänstemännen underlättas.

Kommunfullmäktige möts på tisdagskvällen.

Regionstyrelsen sammanträder på onsdagen. Regional tillväxt och kollektivtrafik står bland annat på agendan. Verksamhetsberedningen tar upp bolagens ekonomiska situation.

Det är även möten med företrädare för våra båda högskolor, moderaternas regiongrupp. Förhoppningsvis ett kort besök hos de duktiga unga moderaterna i Halmstads MUF.

Slutligen ett besök tillsammans med kommunchefen i vår vänort Gentofte för att se vilka möjligheter det finns till samarbete om bland annat e-tjänster.

Annonser