Nästa vecka kommer att innebära en kortare resor för min del, men veckan inleds på hemmaplan med sedvanliga möten med kommunchefen, Femklöverns ledning samt ett gruppmöte med den moderata gruppen.

På tisdag är det kommunstyrelse. På dagordningen står bland annat ett samarbetsavtal mellan kommunen och polisen och ett förlängt avtal med staten om flyktingmottagande. Sverigedemokraterna har i en insändare uttryckt sitt ogillande genom en insändare i Hallandsposten. Mitt svar på insändaren infördes igår.

Under tisdagen kommer jag även att intervjuas inom ramen för ett forskningsprojekt på Förvaltningshögskolan vid Götebors universitet. Jag tycker att det är viktigt att medverka till att utveckla kommunerna och min medverkan i denna intervju kanske kan efterlämna något korn som kan vara till nytta.

På onsdag åker jag till Stockholm med bitr. kommunchefen för att medverka vid ett samråd på arbetsmarknadsdepartementet kring lokala utvecklingsavtal. Tanken är att vi ska utbyta erfarenheter rörande långsiktiga strategier för förändringsarbete i stadsdelar där det finns ett utanförskap. Det är integrationsminister Erik Ullenhag som bjudit in och jag anser att det är viktigt inför det framtida arbetet med dessa frågor och ser fram emot besöket.

På torsdag är det Göteborg som gäller. Jag ska medverka på en konferens om regionala trafikförsörjningsprogram för en hållbar utveckling. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat hur vi skapar konkurrensneutrala förutsättningar för trafikföretagen och hur den nya lagen kommer att påverka kollektivtrafikens utveckling.

På fredag är det styrelsemöte med Halmstad Rådhus AB och förhoppningsvis därefter tid för inläsning och förberedelser.

Annonser