Nu stundar budgettider. Traditionellt brukar vi politiker överväga hur vi ska prioritera mellan olika områden. Vanligtvis hamnar vi i ett läge där det finns betydligt fler önskningar och behov än det finns ekonomiska resurser att förverkliga.

Jag kan konstatera att det finns tre områden som alltför sällan diskuteras, men där det rimligen finns stora belopp att hämta genom att arbeta på rätt sätt. Jag kan inte bevisa det, utan det är ett uttryck för en känsla jag har.

De områden jag tänker på är hur IT-satsningar används, hur upphandlingen fungerar och hur vi disponerar våra lokaler.

IT innebär stora möjligheter men också kostnader. I fredags besökte kommunchefen och jag Gentofte kommun i Danmark. Det är en kommun som är ledande i Danmark och Europa där det gäller digitalisering. Vi fick bland annat veta att kommunen minskat sina administrationerkostnader med 14 miljoner danska kronor den senaste tio åren, genom investeringar i IT.

I Halmstad kommun gör vi i år mycket stora satsningar för att byta till moderna datorer för anställda och elever. Det handlar om inköp i  storleksordningen 45-50 miljoner kronor. Det leder till en viktig modernisering.

Kunskapen bland oss som politiker är inte lika stor när det gäller e-förvaltning som när det gäller de mer traditionella verksamheterna som kommunen bedriver. Jag tror att det finns en potential i IT-frågornas möjligheter att bidra både till lägre kostnader och ett bättre arbetssätt.

När det gäller upphandlingsfrågorna har vi i kommunen kommit en bra bit på vägen. Men det finns säkert betydligt mer att göra för att minska kostnaderna för inköp. Ibland känns det som om många tycker att upphandling är mer problem än möjligheter. Här tror jag det är viktigt att sprida kunskap om hur det bör fungera och vad det betyder.

Lokalfrågan till slut. Där hoppas jag finna kreativa lösningar så att de kommunala lokalerna används effentivt hela dagen. Även om vissa lokaler är byggda för viss verksamhet, så bör det finnas utrymme att använda dem till annat i viss omfattning. I kommunstyrelsens nya organisation kommer lokalanvändningen i ett  koncernperspektiv att bli en viktig fråga.

Även om det inte är några förestående beslut den närmaste tiden om det jag skriver här, så tycker jag det finns anledning att bredda perspektivet på kommunalekonomiska frågor från de traditionella.

Annonser