Det var mycket intressant att inom ramen för vårt centrumutvecklingsprojekt besöka några butiker idag. Jag mötte engagerade handlare så det blev bara besök i sex butiker under 2 timmar.

Nu ska de svar jag fick sammanställas med andra svar. Men några synpunkter var generella. Bristen på samordning av öppettider uppgavs som en nackdel för centrum.

De flesta upplever att det i praktiken endast är ”folk” på Storgatan och Brogatan. Det krävdes tydligare skyltning. Kanske kan varje gata skapa sin profil. Rent och snyggt och mer inslag av grönt skulle öka attraktionskraften.

En annan sak som bedömdes vara viktig för utbudet är butiker med för unikt utbud som kompletterar de större kedjornas aktiviteter.

Min sammantagna bild är att det verkligen handlar om att öka samordning och marknadsföring från handelns sida. Alla butiksägare betonar betydelsen av att kunna använda fasaden och ytan framför butiksdörren i sin marknadsföring.

Jag hade gärna fortsatt gå runt ett tag till. Jag fick många värdefulla idéer både små och stora som handlar om hur vi konkret kan utveckla centrum.

Ett nytt möte med handeln kommer att äga rum i april. Jag ser fram emot en fortsatt bra diskussion.

Annonser