Denna vecka är en vecka full av planeringsaktiviteter med Femklöverns ledningsgrupp.

I dag måndag har vi möte hela dagen med undantag för några timmar efter lunch då jag kommer att delta i ett projekt för att öka samarbetet med handlarna i vår stadskärna.

Vi kommer att besöka handlare i deras butiker och diskutera frågor om visioner för centrum, vad som krävs för att dessa ska uppnås samt vilka möjligheter och utmaningar som finns. Jag ser framemot dessa samtal eftersom jag menar att det är viktigt att alla aktörer, kommunen, fastighetsägarna och näringslivet samarbetar. Det finns annars en risk för att det uppstår oklara ansvarsroller och att problem som är av övergripande art behandlas var för sig när de egentligen kräver att alla aktörer arbetar med frågan.

Idag måndag får Femklöverns ledningsgrupp även besök av Alliansens politiker i Riksdagens skatteutskott.

Onsdagens möte med regionens kommunberedning är viktigt främst med anledning av att kolektivtrafikens organisation i den nya region Halland.

På torsdag är det även Tillväxtdagen som anordnas av ett antal olika aktörer. Halmstads kommun är med som arrangör genom Halmstads Näringsliv AB. Tillväxtdagen är som arrangörerna skriver på sin hemsida en dag för ”… alla företagare och företagsamma människor. Den är till för alla er som tror på och arbetar för en positiv tillväxt av det halländska näringslivet.”  Det gör jag och därför är det självklart för mig att medverka.

På fredag har Femklövern så ytterligare en dag av planeringsarbete. Det är en intensiv fas just nu med många möten, men det är en spännande att se det nya planeringsdirektivet ta form.

Annonser