Nästa vecka inleds med flera möten. På måndag har kommunstyrelsen sammanträde. Vi är i uppstarten för arbetet med den nya översiktsplanen som ska vara klar 2013. Denna gång arbetar vi med målet att skapa delaktighet tidigt io processen. KS är upplagt som ett seminarium med externa föredragshållare och gruppvisa diskussioner.

Ledningsutskottet möts på tisdagen. Bland de ärenden som kommer att diskuteras är uppföljning av mål, riktlinjer för både biblioteksverksamheten och för IT inom kommunen, samt en ny logotyp för Laholmsbuktens VA som är ett samarbete mellan Halmstads och Laholms kommuner.

Frågan om politiska sekreterare finns också på dagordningen. Resultatet av utredningen kring de formella förutsättningarna kommer att redovisas. Jag gör dock bedömningen att vi inte kommer att fatta beslut om införande redan på tisdag.

På onsdag åker jag sedan till Holland på studieresa. Syftet med resan är att studera resecentrumsanläggningar som förbinder tåg-, buss-, taxi-, bil-, cykel- och gångtrafik, alltså alla typer av färdmedel. De anläggningar vi ska besöka är av mellanstorlek och tre av dem ligger i städer som är ungefär i Halmstads storlek. Givetvis ser ju resandet annorlunda ut i ett land så tättbefolkat som Holland jämfört med hur det ser ut i vår region, men jag menar att vi kan få kunskaper och inspiration till vårt eget planerade resecentrum, samt studera hur det går att knyta ett resecentrum till den övriga staden och dess utveckling.

Annonser