Budgetprocessen fortskrider och mycket av nästa vecka ägnas till det arbetet. I mitten av förra veckan var vi på budgetkonferens i två hela dagar. Det var ett intensivt men roligt arbete. Måndag, onsdag, torsdag och fredag nästa vecka ägnas nästan uteslutande till det arbetet.

 

På tisdag har vi dock sammanträde med ledningsutskottet där det också kommer att tas upp en fråga relaterade till kommunens ekonomi, men denna gång retrosperspektivt. Vi kommer att få information om och diskutera granskningen av årsredovisningen. Ändra ärenden som kommer att avhandlas är en ansökan om anslag för renovering av Enslövsskolan, remissvar på två statliga utredningar – en om jämställdhetsarbetet i skolan och en om elevers möjlighet att överklaga sina betyg.

 

Till nästa helg blir det dock lite kultur. På lördagen ska vårt fina stadsbibliotek firas. Det är fem års sedan det invigdes och jag ska tillsammans med kulturnämndens ordförande, Lena Ekman invigningstala. Titta gärna in på kommunens webbsida och läs om vad som händer under dagen. Du hittar programmet i sin helhet om du följer följande länk:

http://www.halmstad.se/upplevagora/bibliotek/handerpabiblioteken/5arskalas.5097.html

Annonser