Ett unikt evenemang håller på att avslutas. Aldrig har en händelse eller evenemang i Halmstad haft så många besökare, som vi haft under de senaste dagarna. Det är kanske förmätet att som företrädare för värden, dvs Halmstads kommun  att uttrycka beröm över ett eget evenemang. Men en sak är säker. Jag känner en väldig stolthet över att Halmstads kommun med arrangören Halmstad & Co har lyckats genomföra detta stora evenemang på ett så bra sätt. Beröm strömmar in från Sail Training International, besökande fartygsbesättningar, gäster och Halmstadsbor.

I början fanns farhågor om parkering, transporter, säkerheten på kajer med många människor etc. Men tack vare en förutseende planeringen så har det varit ett evenemang utan allvarliga incidenter. I stället känner jag att det präglats av en vänlig och tillmötesgående atmosfär.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat till genomförandet. Det gäller de som jobbat med arrangemanget yrkesmässigt i kommunens alla delar av den egna organisationen, samarbetande myndigheter och företag. Men inte minst alla volontärer och frivilliga från föreningslivet som gjort succén möjlig.

En särskild eloge till det lokala kulturlivet. Liksom på 700-årsjubileet så har våra lokala kulturbärare svarat för en rad superproffsiga inslag. Invigningen med bl.a. Nova Cantica blev mäktigt och avslutningen likaså.

En annan del som fått mycket beröm är miljöarbetet. Frivilliga har plockat skräp och organiseringen av renhållningen gjorde att det hela tiden såg rent och snyggt ut i området.

Det finns många delar jag skulle vilja lyfta fram, men det får inte plats i ett blogginlägg.

Jag är övertygad om att Tall Ships Races förutom att det varit roligt också satt Halmstad och inte minst alla möjligheter som finns i vår hamn, på kartan på ett positivt sätt.

Jag hade tillfälle att träffa och samtala med borgmästaren i polska Szczecin. Staden är värd för TSR 2013. Om Halmstads ekonomiska satsning på TSR i år varit stor, så är det en bråkdel av vad Szczecin satsar. Där använder man TSR som en väldigt tydlig del i satsningen på den lokala och regionala utvecklingen. 2007 års värdsakap genererade över två miljoner besökare.

Vi har nu skaffat oss ytterligare kunskaper i Halmstad. Vi ska använda dessa för att utveckla vår kommun ytterligare. Inte minst hoppas jag på att samarbetet med näringslivet under TSR ska generera ringar på vattnet för framtiden.

Jag räknar med att vi under hösten ska sammanställa våra erfarenheter i alla avseendenoch därmed säkerställa att de kommer framtida evenemang till godo.

Tack alla som medverkat!!!

Annonser