I dag på förmiddagen har jag ägnat mig åt två för regionen viktiga frågor. Regionstyrelsen  genomförde ett extra möte med anledningen av den ansträngda ekonomin vid våra sjukhus. Tyvärr kan vi konstatera att kostnaderna fortsätter att öka utan att det ännu går att peka på den exakta orsaken.

Redovisningen idag ger mig dock anledning att tro att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och driftnämnderna kommer att få grepp om detta under hösten. Det viktiga är att klarlägga varför kostnaderna ökar även efter att man rensat från volymtillväxten. Först när orsaker och samband är tydliga finns det möjlighet att bedöma hur ekonomin ska hanteras.

Glädjande är emellertid att halläningarnas tillgänglighet till sjukvård är bland de bästa i landet.

Det är också intressant att konstatera att kollektivtrafiken i Halland får ett rejält lyft från och med tidtabellsskiftet i december. Femklövern i Halmstad beslutade om en extra satsning i Halmstad, samtidigt som trafikutbudet ökar i hela länet både i stadstrafik och landsortstrafik. Sammanlagt tillförs cirka 10 miljoner kronor. Det handlar om den största satsningen på många år i Halland. Det är bra att vi är offensiva i denna för fråga som både berör arbetsmarknadens förutsättningar och fritiden.

I Halmstad kommer vi att få se ett rakare, snabbare och tydligare linjenät. Kanske kan vi efter hand få se en ökning av antalet resenärer som gör kollektivtrafiken till sitt förstahandsalternativ.

Annonser