Denna veckan inleds med lite regn även om värmen i luften finns kvar och påminner som sommaren. Den ”galmourgrå” färgen på molnen får väl symbolisera att vardagen i den kommunala vardagen har fått full genomslagskraft efter semestertider och ett antal framgångsrika evenemang som satt Halmstad på kartan igen.

Denna veckan har jag ett antal möten inom Femklövern av förberedande karaktär. Det gäller att förbereda arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2012 för kommunstyrelsen. I slutet på månaden ägnar KS två dagar åt verksamhetsplanen. Då ska den nya organisationen med en styrelse och två kontor fullt ut få genomslag. Utmaningen blir att skilja ut den dagliga verksamheten som alltid äger rum och verkligen hitta några få övergripande prioriteringar som får genomslag och kan avslutas vid årsskiftet 2012/2013.

Vi jobbar också vidare inom Femklövern med att både dra slutsatser av det i juni avslutade budgetarbetet och samtidigt påbörja arbetet med den budget som ska beslutas 2012 i juni. Det gäller att hitta ett system som fångar in trender i omvärlden på ett bättre sätt än vad vi hittills arbetat med, men också att föra upp de riktigt stora frågorna till särskilda diskussioner.

En annan stor fråga som närmar sig ett avgörande är Handlingsprogram för hållbara transporter” som ska beslutas i kommunfullmäktige, preliminärt i februari 2012. Det kan synas vara långt dit, men det är i praktiken en relativt kort tid dit. Även i denna fråga arbetar jag med förberedelser i denna vecka.

Den moderata regiongruppen har gruppmöte. Dessutom ska jag hälsa de nya studenterna välkomna i samband med nollningen. Dessutom tillkommer en rad andra kontakter som behöver tas.

Annonser