Det har riktats många frågor om framtiden för den byggnad i vilken Örjanskolan finns. Just nu ligger vi nära en lösning som innebär att vi i Halmstad får en centralt placerad skola med engelskspråkig inriktning.

Jag tycker det är utmärkt att våra grundskoleelever kommer att kunna erbjudas möjlighet till grundläggande utbildning i inom ramen för en lokal engelskspråkig skola. Även om avtal ännu inte är påtecknat och kommunstyrelsen inte fattat beslut i frågan, så bedömer jag att vi tidigit på hösten kommer att vara klara med alla formella beslut.

Engelska skolan blir verkligen ett komplement till det utbud av grundskolor som redan finns i kommunen. Jag bedömer att det finns goda förutsättningar för denna typ av skola att utvecklas i Halmstad.

I och med att Engelska skolan endast kommer att ta huvudbyggnaden i anspråk så skapas nu möjligheter att se över på vilket sätt övriga delar av området kan utvecklas. Inte minst viktigt blir att undersöka hur de behov AB Hallands konstmuseum har. Jag tror det kan finnas intressanta möjlgheter, men det behöver utredas närmare.

Annonser