Det verkar som om vi måste ha beredskap för att räkna med större konjunktursvängningar nu och i framtiden än vad vi varit vana vid tidigare. Toppar och dalar kommer att komma betydligt snabbare framöver.

Denna omständighet ställer krav på att alltid lägga fram budgetar som skapar marginaler. Vi ska inte enbart lämna ett årligt överskott som värdesäkrar kommunen tillgångar, utan även göra det möjligt att skapa kontinuitet i verksamheterna också i lägen då skatteunderlaget ändras.

Den senaste prognosen från SKL skriver förbundet ner tillväxtprognosen för skattetillväxten. Detta innebär att skatteintäkterna sannolikt blir knappt 40 miljoner lägre 2012 än vad vi räknade med när kommunen tog sin budget i juni i år. Tack vare att det är en starkt budget så innebär det enligt min bedömning att vi inte behöver göra justeringar i denna.

Men det är samtidigt viktigt att påpeka att skatteunderlaget fortfarande växer. Om vi jämför prognoserna för 2011 med prognoserna för 2012 så ökar intäkterna för Halmstads del nästa år, trots att det tillfälliga konjunkturstödet utgår. Då är även hänsyn tagit till den skattesänkning som är beslutad för Halmstad del.

Annonser