Jag har som ambition att då och då göra företagsbesök. Syftet är att få en känsla, av direkt från företagen, hur de tänker både kring sitt företags utveckling och kommunens utveckling. Dessa besök kunde äga rum oftare, men i stället för att vara ledsen för ambitioner som ej alltid kan fullföljas, får man vara glad att när man ändå når fram.

Idag besökte jag Unimer i Halmstad. VD fick tillfälle att berätta om hur de jobbar vidare efter den stora branden strax före sommaren, då lager och monteringslokaler försvann i lågorna. Tillfälliga ersättningslokaler hittades i avvaktan på nya lokaler. Arbetet har varit effektivt i den delen.

En viktig  och samtidigt glädjande synpunkt jag tar med mig är önskemål om ett utvidgat utbyte med högskolan. Den inställningen hos de mindre företagen är viktig av flera skäl. Det gäller att bredda arbetsmarknaden för akademiker så att den omfattar fler företag i industrisektorn.

Det är alltid roligt att möta det speciella engagemang som kännetecknar ägarledda företag.

Annonser