Engelska skolan har visat intresse att etablera grundskola i Halmstad för årskurserna 4-9. Denna fristående skola har ett mycket gott renommé med sig från andra platser i landet. Jag tycker därför att det är välkommet att Halmstads elever om något år kommer att få möjlighet att söka till en utbildning där engelska språket har en central ställning i undervisningen.

I förlängningen kan detta breddade utbildningsutbud öka attraktionskraften för Halmstad – Kunskapsstaden.

För ett par år sedan tog vi som har majoritetsansvaret i kommunen ställning till att prioritera renovering/nybygge av Hallägraskolan och därefter Enslövsskolan. Vi kan konstatera i efterhand att inte minst arbetsmiljöskäl talar starkt för att detta var en helt riktig prioritering. Oppositionen har jag uppfattat ville prioritera en investering i Örjansskolan med kulturskola för i storleksordningen 130-140 miljoner kronor.

Örjansskolan har till följd av de prioriteringar som gjorts stått tom. Jag tycker det känns bra att byggnaden nu kan användas igen och att renoveringskostnaden blir avsevärt mycket lägre än i de ursprungliga planer, samtidigt som det finns en hyresgäst.

Jag tycker det är tråkigt att oppositionen ständigt gör försök att misskreditera andra alternativ än de kommunala lösningarna. För mig är det inget självändamål att fixera sig till vem som är huvudman för en verksamhet. Det viktiga är att kommuninvåndarna får en bra service, ett brett utbud som innehåller valmöjligheter och inte minst en hög kvalitet i verksamheten. När detta förenas med en lokalanvändning som är rationell då tycker jag det är klok politik.

Formellt sett återstår beslut i kommunstyrelsen innan vi kan vara helt säkra på att Engelska skolan etablerar sig i Halmstad. Jag har mycket gott hopp om ett positivt beslut i KS.

Annonser