Nu har höstens åtaganden kommit igång ordentligt och veckan som kommer består av ett flertal möten och aktiviteter.

Måndagen är som vanligt en dag med mycket samordningsmöten. Kommunchefen och jag har alltid ett måndagsmöte. Föredragningar av tjänstemän och inte minst samordning inom Femklövern är andra punkter. På kvällen har vi höstens första allmänna möte med moderaterna. Där tänker jag bland annat rapportera från den konferens med moderata kommunstyrelseordförande som jag bevistat igår och idag Tylösand.

Det var för övrigt roligt att höra alla positiva ord om Halmstad vid konferensen med kollegorna. Vi talade bland annat om hur vi kan utveckla dialogen med väljarna och Halmstad framhölls som ett gott exempel när det gäller samtalskampanj.

Vi fick också tillfälle att samtala bland annat med Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och Tobias Billström.

På tisdag har vi sammanträde med kommunstyrelsen. Det är en lång rad ärenden som ska avgöras, bl.a. ett antal motioner. Ett av ärendena är samarbete mellan överförmyndarverksamheterna i Halmstad, Hylte och Laholms kommuner. Samarbete med de andra kommunerna i Halland är en styrka och något som vi därför bör fortsätta med och utveckla.

Kommunstyrelsen ska också ta ställning till om vi ska medverka i ett stort projekt om kultur och värderingar i vår kommun. Det är verkligen utmanande och det ska bli intressant att se vilket genomslag denna typ av projekt kan komma att få.

Även regionstyrelsen har sammanträde nästa vecka och där ska vi bland annat diskutera en risk- och sårbarhetsanalys för regionen. Analysen har sammanställts av en regionövergripande riskhanteringsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar och vissa stödverksamheter. Det ska bli intressant att se vad de har kommit fram till. Risk- och sårbarhetsanalyser hjälper oss att planera vårt arbete och rikta våra insatser mot de områden där de behövs. Det är alltid bättre att arbeta förebyggande även om det självklart ändå kommer att behövas punktinsatser när en extraordinär händelse inträffar.

Dessutom äger ett viktigt informationsmöte om deponin på Kistinge rum. Det blir ett annorlunda upplägg, som jag hoppas ska göra att var och en som kommer ska känna att de får svar på just sina egna frågor.

Ett telefonmöte med presidiet i Entreprenörsregionen ska också äga rum. Veckan avslutas med en kort vistelse i fjällen med tillfälle till vandring.

Annonser