Idag besöker försvarsministern Halmstad. Under eftermiddagen ge tillfälle få information om bl.a. hur arbetet med de tidvis tjänstgörande soldaterna utvecklats.

Jag kommer själv att var med och hoppas att ministern får en bra bild av det rekryteringsarbete som bedrivs med framgång av Lv6.

Annonser