Kommunernas näringslivsklimat är populärt att mäta. Svenskt Näringsliv gör regelbundet undersökningar som ofta får stor medial genomslagskraft. I den har företagarnas attityder och allmänna omdöme om en kommun stor betydelse för resultatet. Organisationen Företagarna gör en undersökning som mer bygger på företagens ekonomiska resultat. Nu har SKL för första gången gjort en enkät. Där har man frågat dem som på olika sätt haft konkreta ärenden med en kommun.

Jag kan inte värdera vilken av dessa eller andra undersökningar som bäst speglar det lokala näringslivsklimatet. Men skillnaderna är stor för de halländska kommunerna. Halmstad ligger plötsligt bäst till i Halland om man kikar i SKL:s undersökning. För vissa kommuner är skillnaderna mycket stora när man jämför resultatet i de olika rankingarna.

Jag tycker att undersökningarna fyller en viktig funktion i och med att de sätter fokus på betydelsen av ett bra lokalt företagsklimat. Viktigast är emellertid att vi i vår egen kommun hela tiden strävar efter ett konstruktivt och positivt bemöte och är effektiva i vår service och våra möten med näringslivet. Vi behöver också hela tiden arbeta med att ha en direkt dialog med företagen för att säkerställa att vi jobbar på ett bra sätt.

Jag har tidigare skrivit på bloggen om det påbörjade arbetet i Halmstad med att ta ytterligare steg mot ännu bättre näringslivsservice. Den senaste undersökningen visar att frågan är större än hur näringslivsbolaget är organiserat. Det handlar om hur alla delar av kommunen arbetar med till exempel tillstånd, myndighetsutövning, service etc. För de lite större kommunerna är dessutom den kultur med vilken vi möter medborgarna viktig för hur företagen ser på en kommun.

I den senare delen tog kommunstyrelsen igår initiativ till att Halmstad ska delta i ett projekt som ska utvärdera och utveckla vår egen kultur och de värderingar som styr medborgarmötet. Förhoppningsvis innebär den att vi vänder en del stenar och blir ännu bättre.

Annonser