Idag på morgonen genomfördes näringslivsbolagets Guldmorgon i Nissaström. Det blev ett mycket välbesökt möte med många deltagare som var med första gången. Särskilt fokus denna gång var Oskarströms utvecklingsmöjligheter.

Det kändes glödjande att Ulf Palmqvist, operation manager vid Johns Manville kunde delta och redovisa företags planer. Det finns självklart en dialog mellan kommunen och företaget i flera avseenden. Denna dialog kommer att fortsätta, inte minst vad gäller framtiden för de fastigheter som Johns Manville idag äger. Självklart är den fortsatta användningen av stort intresse för framtiden.

Mattias Bjellvi, från ssamhällsbyggnadskontoret presenterade planerna för prjektet ”Framtid Oskarström” Det heldagsmöte som ska äga rum i mitten på oktober räknar jag med ska bli inledningen till en centrumutveckling i Oskarström.

Peter Fröjd informerade om den samhällsförening som är under bildande. Jag tror att en samhällsförening kan få mycket stor betydelse för arbetet med att skapa vi-anda i Oskarström. Peter redovisade flera bra idéer som nu ska förädlas.

Hans Ekberg vår räddningschef lyfte fram de fördelar som deltidsbrandmän kan ge för företagen. Det var ett angläget anförande eftersom vi för närvarande inte har tillräcklig bemanning dagtid i området.

Slutligen lyfte Katharina Jacobsson på förlåten när det gäller Nissaström framtid och tankar kring ett företagsnätverk.

Jag åkte från Oskarström med en mycket bra magkänsla. Flera positiva krafter jobber nu för att vända nya blad för Oskarström. För oss med övergripande kommunansvar är det viktigt att på olika sätt bidra till goda förutsättningar. Det arbetet ska fortsätta.

Annonser