Halmstads och Varbergs kommuner har besluta att inleda ett samarbete om hamnutveckling. I ett intentionsavtal uttrycks att målet är att stärka och positionera Halland som aktör och skapa regional tillväxt.

När våra hamnar samarbetar mer kommer erbjudandet till kunden att bli bredare. Jag är övertygad om att detta gagnar näringslivet i regionen, inte bara i Halland utan även i andra län.

I förlängningen kan det bli så att driftbolagen slås samman. Ev. vinster med detta ska utredas. Verksamheterna kommer emellertid att bedrivas både i Varberg och Halmstad.

Förutom de goda effekter denna tanke kan ha i sak, så ser jag det som ytterligare ett steg mot ett samordnat regionalt uppträdande i syfte att skapa regional tillväxt. Alla kommuner kan inte göra allting. Vi ligger mycket nära varnadra geografiskt och samordning kommer att ge fler möjligheter och öka effektiviteten.

Annonser