Idag möttes i Halmstad företrädare för näringsliv, kommunledningar, Trafikverket m.fl. i Halmstad för ett seminarium om transporter.

Förutom information om potentialen med höghastighetståg och Trafikverkets pågående planering och planer blev det en spännande diskussion om Halmstads hamns roll som tillväxtmotor inte bara för Halland utan också för företagen i Småland.

Det var lite unikt att fyra län var representerade på samma plats. Vi blev inspirerade av detta och tänker arbeta med att forma en gemensam vision om bästa möjliga transportinfrastruktur för att skapa tillväxt i regionen.

Det intressanta är att näringslivet var representerade med flera stora aktörer i de olika kommunerna. En följd av detta är bland annat att vi ska titta närmare på kombiterminaler och tågpendlar.

Halmstad hamn har startat flera tågpendlar under året och det finns en potential att öka. Entreprenörsregionens elva kommuner har en arbetsmarknad och ett näringsliv som hänger samman. Vi har tillsammans en viktig roll att spela för att öka potentialen. Dagens seminarium hade en energi som bådar gott.

 

Annonser