Igår, när kommunstyrelsen hade sammanträde, diskuterades identitesarbete och varumärke en hel del. Någon kan fråga sig om det är viktigt för en kommun? Jag tycker det, men inte för att hitta på en slogan eller dylikt.

Vi är mitt uppe i arbetet med en ny översiktsplan. Vi arbetar med att utveckla kommunens näringslivsarbete. Det är två exmpel på områden som faktiskt fordrar att vi indentifierar hur vi uppfattas som kommun idag och hur vi eventuellt vill justera vår egen och andras bild av Halmstad i framtiden.

Vi ser i olika undersökningar att Halmstad ligger väl till när det gäller att uppfattas som en bra kommun at bo i. Jag tycker själv att det händer väldigt mycket i Halmstad i form av kultur- och idrottsarrangemang. Likväl säger en del undersökningar att folk tycker att det inte är tillräckligt med puls. Det tycker jag faktiskt är förvånande. Det är sannolikt få städer i Halmstads storlek som kan mästa säg när det gäller aktivitetsutbudet.

Däremot finns det ett behov att förtydliga vilken näringslivskommun vi vill vara. Det påverkar i häg grad markanvändning och planläggning. Det har också betydelse för hur vi ska arbeta med etableringsfrågor. Vi ska på ett tydligare sätt arbeta direkt mot de företag som vi identifierar som lämpliga för att komplettera utbudet i Halmstad. Det finns ett behov av fler kunskapsintensiva företag, som kan utvecklas i symbios med högskolan till exempel.

Det ska bli intressant att återkomma till dessa frågor den närmaste tiden.

Annonser