Igår presenterade regeringen sin budgetproposition. Ett avseende kan vara nog så viktigt för försvarsmakten i Halmstad. 230 miljoner kronor tillförs förbandsanslaget 2012 och 700 miljoner tillförs 2013.

Det känns bra att regeringen prioriterar kärnverksamheten i försvarets verksamhet. Jag det är särskilt viktigt mot bakgrund av det nya personalförsörjningssystemet.

Annonser