Jag har idag deltagit i Jernhusens kommundag i Stockholm, med fokus på transporter och inte minst resecentrum. Det är ju roligt att Bli inbjuden att delta i en av konferensens paneldiskussioner.

Det är uppenbart att byggandet av resecentrum är mer än en omstigningspunkt. Ett resecentrum kan bli ett verktyg för stadsutveckling. Det finns en potential för Halmstad att förena vår stad genom att bygga ett resecentrum som också är en mötesplats.

Konferensen bekräftar för mig det riktiga att ha järnvägen genom centrum. Det är där arbetsplatserna finns. Redan idag pendlar varje dag ca 6000-7000 personer till respektive från kommunen. Jag tror att den andelen kommer att öka. Inte minst när tunneln genom Hallandsås är klar.

Dagens möte i Stockholm har givit inspiration för det fortsatta arbetet i Halmstad.

Annonser