Vi vet idag att människor många gånger prioriterar sitt boende. Halmstad betraktas i många sammanhang, fullt riktigt, som en bra boendeort. Närheten mellan bostad och arbetsplats är emellertid inte lika viktig som förr. På den konferens jag besökte igår i Stockholm blev det återigen tydligt hur viktigt det är med välutvecklad kollektivtrafik för att arbetsmarknaden ska fungera.

För dem som pendlar till och från Halmstad är Öresundstågen av stor och viktig betydelse. Jag tycker det är dags att på allvar även undersöka möjligheterna att komplettera utbudet med Pågatåg. I nuläget är det fler pendlingsrörelser norrut, men i framtiden tror jag att resandet mellan Skåne och Laholm/Halmstad kommer att öka.

Eftersom det tar lång tid att genomföra förändringar inom kollektivtrafiken är det viktigt att nu ta upp kontakten med Region Skåne för att diskutera möjligheter till förlängning av Pågatågen.

Det tekniskt enklaste är sannolikt att förlänga Pågatågen från Markaryd till Halmstad. Jag kan inte riktigt bedöma hur underlaget ser ut. Men det finns några större industrier i Markarydsområdet som är viktiga i sammanhanget. Dessutom ser jag en möjlighet att göra det enklare för studenter att ta sig till Högskolan i Halmstad.

En annan viktig sträckning är relationen mellan Halmstad/Laholm och nordvästra Skåne. Ny stationslägen är på gång i Skåne, varför det är viktigt för oss i Halland att nu aktualisera frågan om möjligheter till att låta Pågatågen gå ända upp till Halmstad.

Jag är för egen del mycket intresserad av att undersöka förutsättningarna för detta och avser därför ta upp frågan för en bredare politiskt krets.

Annonser